DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLÂN

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 60 Psikolog ile 3 Veteriner Hekim alımı için 21-25 Mart 2016 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçlarına TC Kimlik Numaraları ile ulaşabileceklerdir.

2) Asıl olarak başarılı olan adayların; (yedek olarak başarılı olanların bu aşamada belge teslim etmeleri gerekmemektedir.)

  1. Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
  2. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  3. Mal bildirim beyannamesi (Ek-1),
  4. İki adet 6X9 cm renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
  5. Beyan dilekçesi (Ek-2),
  6. Ekli listede bulunan yerler arasından (Ek-3) atanmak istedikleri yerleri belirtir dilekçelerini (Ek-4),

İlân tarihinden itibaren en geç 03 Haziran 2016 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü HSYK Ek Bina Konya Yolu No:70 Kat: 11 Büro: 1114 Beşevler / Ankara adresinde olacak şekilde posta yolu ile göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir.

3) Yerleştirmeler adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen yerleştirilecek, “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise yerleştirmeden feragat etmiş sayılacaklardır.

4) Yerleştirme sonuçları www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.