DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Psikolog, Sosyal Çalışmacı Ve Veteriner Hekim Sınavına İlişkin Ek Duyuru

 

22.12.2016 tarihli Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Veteriner Hekim alım ilânı ile ilgili olarak;

Başvuruların 26 Aralık 2016 tarihinde başlayıp 04 Ocak 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılması gerektiği belirtilmiş ise de; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinde belirtilen "ilgili sınav birimince başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce ilan edilir." hükmü gereğince eksik ilan süresinin tamamlanması maksadıyla başvuruların son günü 06 Ocak 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

İlânen duyrulur.