DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sözlü Sınav Ankara Eğitim Merkezinde (Dr. Ömer Besim Cad.No:61 Keçiören/ANKARA) yapılacaktır. Sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınava girecekleri tarihler ekte sunulmuştur. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen tarihte ve saatte belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav;

a)İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan, olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken;

1-Resimli bir kimlik belgesini,
2-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (bilgisayar ortamında doldurularak) (EK-1) (4 adet),

3-Lisans öğrenimlerini gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesini, yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

DUYURULUR