DUYURU

İLAN

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan 75 idare memuru, 20 şef, 25 sayman, 40 öğretmen, 40 sosyolog, 20 sağlık memuru; 5 gıda mühendisi, 3 makine mühendisi, 3 ziraat mühendisi, 2 orman endüstri mühendisi, 2 çevre mühendisi, 2 elektrik elektronik mühendisi, 1 tekstil mühendisi, 40 bilgisayar teknisyeni, 20 elektrik teknisyeni, 15 mobilya teknisyeni, 15 gıda teknisyeni, 10 inşaat teknisyeni, 10 ziraat teknisyeni, 10 makine teknisyeni kadrosu için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılmak için;

 • İdare memuru kadrosuna 2.717,
 • Şef kadrosuna 942,
 • Sayman kadrosuna 678,
 • Öğretmen kadrosuna 1.783,
 • Sosyolog kadrosuna 534,
 • Sağlık memuru kadrosuna 16,
 • Gıda mühendisi kadrosuna 32,
 • Makine mühendisi kadrosuna 20,
 • Ziraat mühendisi kadrosuna 36,
 • Orman endüstri mühendisi kadrosuna 12,
 • Çevre mühendisi kadrosuna 15,
 • Elektrik-Elektronik mühendisi kadrosuna 3,
 • Tekstil mühendisi kadrosuna 13,
 • Bilgisayar teknisyeni kadrosuna 226,
 • Elektrik teknisyeni kadrosuna 170,
 • Mobilya teknisyeni kadrosuna 40,
 • Gıda teknisyeni kadrosuna 77,
 • İnşaat teknisyeni kadrosuna 59,
 • Ziraat teknisyeni kadrosuna 81,
 • Makine teknisyeni kadrosuna 68,

Aday başvuru yapmıştır.

Sınav giriş belgeleri 11 Mayıs 2017 perşembe günü www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar giriş belgesini 11 Mayıs - 19 Mayıs 2017 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır.

Sınav 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara ilinde yapılacak olup sınav yerleri giriş belgelerinde belirtilecektir.

Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) yanında bulunduracaklardır.

Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 60 puan alamayanlar başarısız sayılacaklardır. Tüm unvanlar için ayrıca sözlü sınavda da başarılı olmak şartı aranacaktır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilecektir.

Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacak olup, görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personel başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

Duyurulan kadrolardan; atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması sebebiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.

Sözlü sınav yeri ve saati daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.