DUYURU

2017 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atama Planlamasına İlişkin Ek Duyuru

2017 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) NAS üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Ancak kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları da taleplerini sistem üzerinden göndereceklerdir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.

Bu kapsamda;
1) Bölge esasına göre çalışan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından 01 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bulunduğu yerde 5 yıllık görev süresini tamamlayacak olanlar kararname kapsamında olup, bu durumda olanlar NAS sistemi üzerinden isteğe bağlı tayin talebinde bulunabilecekleri gibi talepte bulunmayanların atamaları da re’ sen yapılabilecektir.

2) Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan Kurum İkinci Müdürlerinden Kurum Müdürü olmak isteyenler bu taleplerini isteğe bağlı tayin talep ekranında açıklama kısmında “Kurum Müdürü Olarak Görev Almak İstiyorum” şeklinde belirtmeleri gerekmektedir.

3) NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının (personelin özlük bilgilerinin)  komisyon atamalı personelin komisyonlardan, bakanlık atamalı personelin Personel Daire Başkanlığı Sicil Bürosundan güncelletmeleri varsa eksik olan verilerini ivedilikle tamamlatmaları gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir. Bu itibarla naklen tayin talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi ve en geç 26/05/2017 tarihine kadar güncelletmesi sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

4) NAS,  UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından personelin özlük bilgilerini güncelletmemeleri, olası teknik aksaklıklar, yanlış talepte bulunulması vb. nedenlerden dolayı olası istenmeyen durumların önlenmesi için tayin talebinde bulunacak personelimizin tayin taleplerini son güne bırakmamaları gerekmektedir. Bu husus isteğe bağlı tayin sonuçlarının kısa sürede açıklanması içinde önem teşkil etmektedir.

5) NAS üzerinde açık bulunan mazeret ekranı sağlık veya güvenlik nedeniyle tayin talebinde bulunmak isteyen personel için açık tutulmaktadır. Mazeret ekranı üzerinden, isteğe bağlı tayin talebinde bulunmak için gerekli şartları taşımayan personelin veya eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunan personelin başvuru yapmaması gerekmektedir. Sağlık veya güvenlik nedeniyle yapılan başvurular hariç olmak üzere mazeret ekranından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.