DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLÂN

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 204 Psikolog 57 Sosyal Çalışmacı ve 3 Veteriner Hekim alımı için 20 Şubat - 21 Mart 2017 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçlarına TC Kimlik Numaraları ile ulaşabileceklerdir.

2) Asıl olarak başarılı olan adayların; (yedek olarak başarılı olanların bu aşamada belge teslim etmeleri gerekmemektedir.)

  1. Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
  2. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  3. Mal bildirim beyannamesi (Ek-1),
  4. İki adet 6X9 cm renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
  5. Beyan dilekçesi (Ek-2),
  6. Ekli listede bulunan yerler arasından (Ek-3) atanmak istedikleri yerleri belirtir dilekçelerini (Ek-4),

16 Haziran 2017 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 HSYK Binası Kat: 11 Büro: 1114 Yenimahalle/ ANKARA adresinde olacak şekilde posta yolu ile göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir.

3) Yerleştirmeler adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen yerleştirilecek, “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise yerleştirmeden feragat etmiş sayılacaklardır.

4) Yerleştirme sonuçları www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

 

EKLER:

EK-1 (Mal Bildirim Beyannamesi)
EK-2 (Beyan Dilekçesi)
EK-3 (Atama Yapılması Planlanan Yerler)
EK-4 (Atanma Tercih Dilekçesi)