DUYURU

İLÂN

20/05/2017 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında sorulara ilişkin itirazlar sonuçlanmıştır.

Bunların dışında herhangi bir yanlışlık tespit edilememiş olup sınav sonuçları bu değişikliklere göre değerlendirilmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ait sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.
Açıklanan sonuçlar sadece yazılı sınavda alınan puanları ifade etmektedir. Bu sonuçlar herhangi bir şekilde sınavda başarılı olup mülakata katılmaya hak kazanıldığı anlamına gelmemekte olup mülakata girmeye hak kazananlar, adayların başvurmuş oldukları unvana ilişkin şartları taşıyıp taşımadıklarının incelenmesi sonucu daha sonra Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurulacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontunu(veya atm işlem fişini) ekleyerek ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile çalıştığı ceza infaz kurumuna, denetimli serbestlik müdürlüğüne, eğitim merkezine veya Genel Müdürlüğe 22 Haziran 2017 mesai saati bitimine kadar yapabileceklerdir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için adayların itiraz başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

22 Haziran 2017 tarihinden sonra gönderilen itiraz başvuruları  ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu/atm fişi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.