DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Konu : 2017 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atama Planlaması

Ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlüğü personelinin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek, açıktan atamaları planlamak, atanma taleplerini değerlendirerek talepler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce uzun zamandır yürütülen Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları sonuçlandırılmış ve bu yıl ilk defa olmak üzere personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) Sayın Bakanımız, Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Müsteşarımız ve Sayın Müsteşar Yardımcılarımızın katılımıyla NAS üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen atamaya esas norm sayısına göre belirlenmiştir. Ayrıca sistemin karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle bir kurumdan başka bir kuruma ataması yapılan personelin yerine yerleştirme yapabilme özelliği sayesinde, tercih edilmiş olması halinde, kurumdan giden personel sayısı kadar ilave personelin ataması da gerçekleştirilmiştir. Normlarda; (-) kurumdaki boş personel normunu, (+) personel fazlasını ifade etmektedir. Atamaya esas normlara dair liste ekte (Ek-1) sunulmuştur.

Atamaya ilişkin ilanda açıklandığı üzere, atama nedeniyle çok sayıda personel eksikliği oluşup kurumda yürütülen hizmetlerin zafiyete uğramamasını teminen, belli kurumlarda ve unvanlarda o kurumdan başka bir kuruma ataması yapılabilecek en fazla personel sayısını belirlemeye yönelik kota uygulaması yapılmıştır. Kota, bir kurumdan belirlenen unvanda ataması yapılabilecek en fazla personel sayısını ifade etmektedir. Hangi kurumda hangi unvanda kota bulunduğuna dair liste ekte (Ek-2) sunulmuştur.

Sözleşmeli personelin yerleştirilmeleri, atanma talep edilen yerde boş pozisyon bulunmasına veya atama talep edilen yerdeki sözleşmeli personelin başka bir pozisyona yerleştirilmesine bağlı olarak sistem tarafından gerçekleştirilmiştir.

Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin atamaları, puanı düşük olan eşin puanına göre yapılmıştır. Eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele tabidir ilkesi benimsenmiştir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 33 Maddesi uyarınca atamalarda, nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere atanmasına yasal olanak bulunmayan ancak bu il ve ilçeleri tercih eden başmemur ve sayman unvanlı personelin bu tercihleri dikkate alınmamıştır.

Atama sonuçları, personelimizin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir.

Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.