DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DUYURU

        

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 Yılı 1. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile tabip ve diş tabibi unvanlı sağlık personelinin atamaları 04/05/2018 tarihinde yapılmış olup, kura sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir. Söz konusu kura sonucu kurumlarımıza yerleştirmesi yapılan tabip ve diş tabiplerinin atama işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirim yapılmasına müteakip başlatılacak olup, yerleştirmesi yapılan adaylardan istenilecek belgeler ve gerekli bilgilendirmeler Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.