DUYURU

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

 

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma taleplerinin değerlendirileceği ilgi yazımız ile tüm teşkilata duyurulmuştur.
Söz konusu yazımızda "aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/09/2018 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 1 (bir) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak gerekeceği (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)" belirtilmiş ise de;
Genel Müdürlüğümüzce yeniden yapılan değerlendirme sonucunda ilk istihdam, açıktan atama ile açıktan yeniden atananlar hariç olmak üzere 1 (bir) yıllık hizmet süresi şartı (01/09/2018 tarihi itibariyle) aranmaksızın aile birliği mazereti nedeniyle başvuru yapılabilecektir. (Örneğin NAS kapsamında atanan ancak sonradan aile birliği mazereti ortaya çıkan ya da görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanan ancak sonradan aile birliği mazereti ortaya çıkanlar bu kapsamda 1 (bir) yıllık hizmet süresi aranmadan başvuru yapabileceklerdir)
Ayrıca, aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma/yerleştirilme başvuru şartlarını taşımadığı halde talebini NAS üzerinden mazeret seçerek gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir.
Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlükleri personeline tebliğini rica ederim.