DUYURU

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

2018 Yılı Eylül Mazeret Kararnamesi kapsamında; Bakanlık ve komisyon atamalı personelin (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) mazerete dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72 ve 76'ncı maddeleri ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 3 ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 25, 26 ve 41’nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülen ve ekli listede isimleri yer alan kadrolu personelin naklen atanmaları ile sözleşmeli personelin boş bulunan pozisyonlara yer değişikliği suretiyle yerleştirilmeleri 14/09/2018 tarihli Olurlar ile uygun görülmüştür.

Komisyon atamalı toplam 1066 personelin talebinden;

1)Bulunduğu yerde en az bir yıl çalışma şartını taşımayan: 48
2)Eşinin son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan:19
3)Geçerli hiçbir mazereti bulunmayan:80
4)Aynı il içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 35
5)Görevde yükselme sınavı ile atanıp da iki yıl çalışma şartını taşımayan: 35
6)İnfaz ve Koruma Başmemuru olup (nüfusu bir milyonun altında bulunan şehirlere atanma talebinde bulunanlardan) nüfusa kayıtlı olduğu veya 15 yıldan fazla çalıştığı yeri talep eden: 9
7)Hizmet gereği atanıp da 3 ve 8 yıllık zorunlu çalışma süre şartını taşımayan:17
8)Sözleşmeli personel olup atanmak istediği yerde boş pozisyon bulunmayan: 429
9)Bulunduğu kurum ile talep ettiği kurum arasında mesafe yakın olan: 40

Olmak üzere toplam 712 kişinin talebi değerlendirilmeye alınmamıştır.

Ayrıca komisyon atamalı personellerden bulunduğu unvanda tek olarak çalışan 16 kişinin talebi uygun olmasına rağmen kurumsal ihtiyaç nedeniyle karşılanamamıştır.

Bu kapsamda atanma talep eden bakanlık ve komisyon atamalı toplam 1225 personelden 402 personelin ataması yapılmıştır.

Naklen atanma talebi uygun görülen personele dair liste ektedir. Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Ataması yapılan tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

EK-1 Bakanlık Atamalı Personelin (Ceza İnfaz Kurumu Müdür ve 2.Müdürleri ile Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcıları Hariç ) Mazeret Atama Sonuçları
EK-2 Taşra Atamalı Personelin Mazeret Atama Sonuçları