DUYURU

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

 

13/08/2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzce emekli kimlik kartı verilmeye başlanmıştır. Bu vesile ile emeklilik kimlik kartı talebinde bulunacakların;
1- Taleplerini Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.
2- Genel Müdürlüğümüze doğrudan yapılan emekli kimlik kartı talepleri kabul edilmeyecektir.
3- Yazımız ekinde gönderilen matbu form eksiksiz doldurulup vesikalık fotoğrafın da renkli olarak taranmış şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
4- 01/12/2010 tarihinden önce emekli olanlara Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı eski adı ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce emekli kimlik kartı verildiğinden talepleri alınmayacak, bu şekilde talep gönderilmesi durumunda cevap verilmeyecektir.
5- Devlet Memurluğundan çıkartılan veya KHK ile ihraç olanların Komisyona başvurmaları durumunda talepleri alınmayacaktır. (istifa eden ve müstafi sayılanlar hariç)
Konunun Adalet Komisyonu Başkanlıklarına duyurularak önemle takip edilmesini rica ederim.

 

Ek : Emekli kimlik kartı talep formu.