DUYURU

T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

 

2019 yılı isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı naklen atama takvimi aşağıda çıkartılmıştır.

Belirtilen atama dönemlerinde başvuru için aranan şartlar ayrıca duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Ek-1: 2019 Yılı Müdür Unvanlı Personelin Naklen Atama Takvimi
Ek-2: 2019 Yılı Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin Naklen Atama Takvimi