11.12.2017 2018 Yılı Aile Birliği Atama Planlaması
13.11.2017 Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru
19.10.2017 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
9.10.2017 3611 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlânı
6.10.2017 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4.10.2017 Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin Mazeret Sonuçları
28.9.2017 Fiili Hizmet Zammına ilişkin duyuru
25.8.2017 Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu İçin Personel Planlaması
25.4.2017 2017 Yılı İçerisinde Bayram ve Özel Günlerde Yapılacak Açık Görüş Tarihleri
Duyuru Arşivi