7.8.2018 Aile Birliği Mazeretine Dair Ek Duyuru
1.8.2018 Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması
10.7.2018 Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçları
29.6.2018 2018 Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin İsteğe Bağlı Norm ve Atama (NAS) Sonuçları
26.6.2018 2018 Yılı İsteğe Bağlı Yer Değişikliklerine İlişkin Duyuru
22.6.2018 Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru
18.6.2018 Genel Müdürlüğümüz 0312 204 1601 numaralı telefon çağrı merkezi olarak 24 saat hizmete açılmıştır.
18.5.2018 7467 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlânı
9.5.2018 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Ataması Yapılan Tabip ve Diş Tabiplerine İlişkin Ek Duyuru
Duyuru Arşivi