25.1.2018 Ceza İnfaz Kurumu Müdür ve 2.Müdürleri ile Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcıları Mazeret Atama Sonuçları
22.1.2018 Taşra Atamalı Personelin Mazeret Atama Sonuçları
22.1.2018 Bakanlık Atamalı Personelin (Ceza İnfaz Kurumu Müdür ve 2.Müdürleri ile Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcıları Hariç ) Mazeret Atama Sonuçları
11.12.2017 2018 Yılı Aile Birliği Atama Planlaması
13.11.2017 Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru
19.10.2017 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
9.10.2017 3611 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlânı
6.10.2017 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Duyuru Arşivi