GENELGELER

Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlermleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge
Tarih:22.01.2007 Numara:45/1
45/1 No.lu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:45/2)
Tarih:20.12.2016 Numara:45/2
Genç Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge
Tarih:01.01.2006 Numara:46/1
Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilen Ödeneklerin Kullanımı ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge
Tarih:01.01.2006 Numara:47
Ceza İnfaz kurumlarında Lojman Tahsisi ile Yapım ve Onarımlar Hakkında Genelge
Tarih:01.01.2006 Numara:48
Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Eğitimi Hakkında Genelge
Tarih:01.01.2006 Numara:49
Disiplin Suç ve Cezalarına Ait Esaslar Hakkında Genelge
Tarih:01.01.2006 Numara:50
Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge
Tarih:01.01.2006 Numara:51
Personel İşlemleri Hakkında Genelge
Tarih:01.01.2006 Numara:52
Ulusal Yargı Ağı ve İstatistik İşlemleri Hakkında Genelge
Tarih: 30.03.2007 Numara:53/1
Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkında Genelge
Tarih:06.09.2012 Numara:139/1
İnternet Sitelerinin Oluşturulması ile ilgili Genelge
Tarih:29.07.2010 Numara:145
Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi ve Nakil İşlemleri
Tarih:18.06.2012 Numara:151
Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlermleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge
Tarih:05.06.2015 Numara:167
167 No.lu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:167/1)
Tarih:03.08.2016 Numara:167/1
167 No.lu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:167/2)
Tarih:31.07.2017 Numara:167/2