GENELGELER

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 12403619.207.99/52349/149195 23/09/2014
Konu : Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi
.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

18/06/2012 tarihli ve 151 No.lu Genelgenin “Ceza İnfaz Kurumlarının Türlerine Göre Tahsisi” başlıklı Birinci Bölümünün “Ceza İnfaz Kurumu Türleri” alt başlıklı maddesine istinaden, Genelgenin yayımından sonra hizmete açılan, kapatılan ve yer değiştirilme ihtiyacı görülen ceza infaz kurumlarına ilişkin olarak yeniden düzenlenen listeler ekte gönderilmiştir.

A) 1 sayılı listenin (C) bölümüne alınan Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve hükümözlülerin muhafazasına devam olunacak, bu genel yazının yayım tarihinden sonra hükümlü veya hükümözlü konumuna geçen kişilerin nakilleri için talepte bulunulacaktır.

B) 1 sayılı listenin (A) bölümüne alınan Tunceli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve hükümözlülerin muhafazasına devam olunacak, toplu dağıtım listesine dahil edilmeyeceklerdir.
Konumu değişmeden önce başka ceza infaz kurumlarından isteği üzerine nakilleri uygun görülen hükümlü ve hükümözlüler de teslim alınarak cezalarının infazına devam olunacaktır.
Yukarıdaki koşulları taşıyan kişiler, kendi istekleri üzerine nakil istedikleri takdirde evraka konumlarına ilişkin not düşülmek suretiyle mevzuata uygun nakil talepleri Bakanlığa iletilecektir.
Bu genel yazının yayım tarihinden sonra hükümlü veya hükümözlü konumuna geçen kişilerin toplu nakilleri için talepte bulunulacaktır.

C) Burhaniye T Tipi, Düzce T Tipi, Erzincan T Tipi, Fethiye T Tipi, Siverek T Tipi ve Yenişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumları,
Burhaniye T/Açık, Devrek Açık, Doğanşehir Açık, Düzce T/Açık, Erzincan T/Açık, Fethiye T/Açık, Gölpazarı Açık ve Kars T/Açık Ceza İnfaz Kurumları,
İstanbul Çocuk Eğitimevine ilişkin düzenlemeler,
bu kurumların hükümlü ve tutuklu kabulüne başlamasından sonra uygulamaya girecektir.

D) Listeler hükümlü, hükümözlü ve tutuklulara da tebliğ edilerek faaliyette olan ceza infaz kurumları hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacak, adli suçlardan hükümlü, hükümözlü ve tutuklular tarafından listelerde yer almayan kapalı ceza infaz kurumlarına nakil talebinde bulunulduğu takdirde değerlendirilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Burhanettin ESER
Hakim
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK:

Liste (11 sayfa)