YÖNETMELİK

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
Tarih: 17.06.2005
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği
Tarih: 07.08.2001
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği
Tarih: 17.06.2005
Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
Tarih: 13.07.2005
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Tarih: 02.09.2012
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
Tarih: 17.06.2005
Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
Tarih: 30.03.2013
Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik
Tarih: 28.06.2013
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
Tarih:10.07.2003
Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği
Tarih: 26.10.2005
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Tarih: 05.03.2013
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tarih: 24.12.2006
Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği
Tarih: 12.03.2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Tarih: 28.10.2005
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Tarih: 04.05.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Disiplin, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Tarih: 05.07.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Sicil, Sicil Amirleri ve Ödül Yönetmeliği
Tarih: 05.07.2004
Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği
Tarih: 29.12.2005
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Tarih: 04.05.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği
Tarih: 04.05.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği
Tarih: 04.05.2004
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
Tarih: 27.12.2005
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği
Tarih: 01.11.1997
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik
Tarih: 26.07.2016
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği (MÜLGA)
Tarih: 14.03.2006